Existuje prenosný inhalačný prístroj?

Môj otec trpí CHOCHP a po štyroch mesiacoch v nemocnici je už tri mesiace napojený na dýchací prístroj doma. Cíti sa dobre a keby mal prenosný dýchací prístroj, mohol by ísť von. Existuje vôbec nejaký prenosný dýchací prístroj, môžete mi poskytnúť nejaký kontakt?

Otázka

Existuje prenosný inhalačný prístroj?

Odpoveď

Pacient s CHOCHP by mal inhalovať kyslík 15 až 18 hod. denne, čo znamená, že si môže urobiť počas dňa niekoľko 2-hodinových prestávok, počas ktorých môže ísť von. Za predpokladu samozrejme, že inhaluje celú noc, čo je najvýhodnejšie z hľadiska dennej mobility.
Sú pacienti, ktorí však potrebujú 24 hodinovú inhaláciu kyslíka. V zahraničí majú k dispozícii tekutý kyslík v malých zásobníkoch. Na Slovensku liečba tekutým kyslíkom nie je zatiaľ finančne ani organizačne zabezpečená. Je ťažko realizovateľná i na vlastné náklady, pretože je nutné doma mať 30 l zásobník, ktorý je potrebné 1 až 2x do týždňa doplňovať. V USA sú dostupné koncentrátory kyslíka, ktoré majú podstatne menší objem, ten je možné nosiť v taške so sebou, čo výrazne zlepšuje možnosť pohybu mimo domu. U nás, bohužiaľ, táto možnosť zatiaľ neexistuje.