na koho sa obrátiť kvôli preventívnemu vyšetreniu na CHOCHP?

Rád by som sa informoval o možnosti preventívneho vyšetrenia na CHOCHP. Na koho sa môžem obrátiť?

Otázka

na koho sa obrátiť kvôli preventívnemu vyšetreniu na CHOCHP?

Odpoveď

Vyšetrenie Vám urobia v každom väčšom (okresnom) meste na ambulancii TaRCH (Tuberkulózy a pľúcnych chorôb).