Je Trimepranol vhodný liek pre 19-ročné dievča?

Je Trimepranol vhodný liek pre 19-ročné dievča?

Otázka

Je Trimepranol vhodný liek pre 19-ročné dievča?

Odpoveď

O vhodnosti rozhoduje ošetrujúci lekár. Na veku nezáleží. Ak ho však už beriete, je potrebné ho brať stále a vysadiť je možné ho len v postupne sa znižujúcich dávkach. Avšak tiež o vysadení rozhoduje ošetrujúci lekár.