Kto a kedy má povinnosť ma predvolať na vyšetrenie ak som bol v kontakte s TBC?

Bol som dlhodobo v osobnom kontakte s osobou, u ktorej bolo potvrdené TBC. Zoznam takýchto osôb bol dodaný aj lekárovi, no zatiaľ som žiadne vyšetrenie neabsolvoval. Kto a kedy má povinnosť ma predvolať na vyšetrenie?

Otázka

Kto a kedy má povinnosť ma predvolať na vyšetrenie ak som bol v kontakte s TBC?

Odpoveď

Na vašu otázku neviem dostatočne odpovedať, lebo Vaše informácie nie sú dostatočné. Platí však zásada, že kontroly kontaktov s tbc organizuje a riadi príslušný odborník-lekár na spádovej ambulancii tbc a pľúcnych chorôb. Kontroly sa robia podľa výsledkov rtg vyšetrení, výsledkov kultivácií na dôkaz vyvolávatela tbc, rozsah poškodenia pľúc a pod. Alktívna tbc podlieha povinnéhmu hláseniu a aj prísnym epidemiologickým opatreniam. Vo Vašom prípade asi o takéto ochorenie nešlo.