Čo je pľúcna hypertenzia a ako sa lieči?

Čo je pľúcna hypertenzia a ako sa lieči?

Otázka

Čo je pľúcna hypertenzia a ako sa lieči?

Odpoveď

Ide o chronické ochorenie pľúc s následným poškodením cievneho riešišťa a pretlakom v tzv.pravom srdci (pr.komora a neskôr i predsieň). Prvotné postihnutie len ciev je vzhľadom k Vášmu veku (64 rokov) nepravdepodobné. Liečba je podporná predovšetkým pre srdce a zmenšenie tlaku v pľúcnom riečisku. Vyžadujete komplexnú starostlivosť internistu a plúcneho lekára.