Je limitovaný počet prevedení rtg. snímkov zubov počas jedného ošetrenia?

Je limitovaný počet prevedení rtg. snímkov zubov počas jedného ošetrenia? Nemôže nadmerné ožiarenie škodiť zdraviu?

Otázka

Je limitovaný počet prevedení rtg. snímkov zubov počas jedného ošetrenia?

Odpoveď

Pri zhotovovaní rtg snímkov v stomatológii sa pri snímkovaní používajú nízke dávky žiarenia v porovnaní s klasickým rtg. Okrem tohoto však v našej ambulancii využívame digitálny rtg, ktorý zhotovuje obrázok v počítači a dávka žiarenia je tým ešte nižšia - udáva sa približne ako pri pobyte na slnku. Z tohoto vyplýva, že nie sú presne stanovené limity.