Existujú aj iné fixné zubné strojčeky ako tie "železné" striebornej farby?

Existujú aj iné fixné zubné strojčeky ako tie "železné" striebornej farby? Nie sú náhodou vyrábané aj v inom, menej viditeľnom prevedení?

Otázka

Existujú aj iné fixné zubné strojčeky ako tie "železné" striebornej farby?

Odpoveď

Áno, fixné strojčeky môžu byť aj biele a sú veľmi málo rušivé. Len ich treba pravideľne obmieňať. Závisí to len od možností lekára.