Aký máte názor na nasadenie zubov do kosti?

Aký máte názor na našraubovanie zubov do kosti? Odporučili by ste to aj ľuďom nad 60 rokov?

Otázka

Aký máte názor na nasadenie zubov do kosti?

Odpoveď

Predpokladám, že máte na mysli implantáty. Na našej klinike implantuje tieto implantáty chirurg, ktorý posúdi, či to je možné a koľko ich je potrebné implantovať. Následne sa implantáty musia vhojiť, cca 2 až 3 mesiace. Potom sa môže urobiť mostík z keramiky. Dôležitý je váš celkový zdravotný stav. Všetky zákroky sa vykonávajú v lokálnej anestézii.