Môže sa CHOCHP vyskytnút aj u pacienta s astmou, ktorý nefajcí?

Otázka

Môže sa CHOCHP vyskytnút aj u pacienta s astmou, ktorý nefajcí?

Odpoveď

Môže, ale to skôr výnimočne. Ak je astma skoro a správne diagnostikovaná, správne a sústavne liečená a kontrolovaná, tak je len mizivá nádej, že prejde do CHOCHP.