Čo zapríčiňujú pigmenty na očnom pozadí, čo zistia pri OCT vyšetrení?

Čo zapríčiňujú pigmenty na očnom pozadí? Aké sú najčastejšie príčiny? Čo zistia lekári na OCT vyšetrenie?

Otázka

Čo zapríčiňujú pigmenty na očnom pozadí, čo zistia pri OCT vyšetrení?

Odpoveď

Dobrý deň, asi presne nerozumiem vašej otázke. Pigmentový list sietnice je jednou z dôležitých vrstiev sietnice, ktorej poruchy môžu znamenať problémy aj s videním. OCT vyšetrením sa bez kontaktu oka dajú vyšetriť rôzne štruktúry oka. Takže, ak chcete niečo presnejšie, bolo by vhodné presnejšie formulovať vašu otázku alebo sa priamo na váš problém spýtať vášho ošetrujúceho lekára.