Znižuje účinnosť antikoncepcie Minerva lieky ZOVUDEX?

Znizuju ucinnost antikoncepcie Minerva lieky ZOVUDEX?

Otázka

Znižuje účinnosť antikoncepcie Minerva lieky ZOVUDEX?

Odpoveď

Priame interakcie tohto liečiva s antikoncepciou nie sú popísané a zname, ale ide o liečivo, ktoré zaťažuje pečeň, čo je aj v prípade užívania antikoncepcie (najmä dlhodobej) nutné monitorovať.