Ako sa dá liečiť vysoký očný tlak?

Chcem sa spýtať ohľadom liečby 35 – ročného manžela. Od 3 rokov je evidovaný v očnej ambulancii, nosí okuliare – Dg. Astigmatismus hypermetropicus comp. O. u., Strabismus conv. Conc. O. dx., Amblyopia gr. medii o. dx., Maculopathia o. dx. Stp. – nosí okuliare. V poslednom období sa sťažoval na „unavené“ oči, očné vyšetrenie ukázalo zvýšený očný tlak, začal užívať 2x denne Tebokan. Výsledky meraní sú nasledovné: TODS1: 24 a 29 torr; TODS2: 24 a 28 torr; TODS3: 21 a 27 torr; TODS4: 22 a 28 torr / odp. 4 t. OD: okolie oka pokojné, Bulbus v koncergencii cca 10 st., voľne pohyblivý všetkými smermi, pokojný, spojovky pokojné. Nález na prednom segment bez patol. Zmien, Izokoria. Z: susp. glaukóm. Na tento stav mu bol predpísaný Tebokan, po týždni má ísť na kontrolu, predpíšu mu nejaké očné kvapky, ktoré bude kvapkať 2x denne do konca života, nakoľko sa lekárka vyjadrila, že vysoký očný tlak sa nedá liečiť, len upraviť celoživotným užívaním kvapiek. Je to pravda, s akou prognózou môžeme rátať?

Otázka

Ako sa dá liečiť vysoký očný tlak?

Odpoveď

Dobrý deň,ak sa potvrdí zvýšený očný tlak je nutné si kvapkať kvapky na jeho úpravu a to podľa aktuálnych vyšetrení ako i tlaku. Či to bude spadať pod diagnozu glaukom ukážu ďalšie merania a sledovanie. Ak sa takýto stav včas zachytí a liečba- kvapky zaberajú,oko ostáva dobre funkčné.