Prevencia proti rakovine

Na aké vyšetrenia a odbery mám nárok resp. aké vyšetrenia mám absolvovať v rámci prevencie rakoviny a ako často. Mám 28 rokov, ťažkosti nemám žiadne. V RA mamka v r.2002 mala diagnostikovaný zhubný melanom ľavého ramena v r.2010 umrela. Otec r.2010 nádor pľúc, teraz v liečbe.

Otázka

Prevencia proti rakovine

Odpoveď

Chápem, že máte obavy ak vaši obaja rodičia mali onkologické ochorenie. Dedičné typy sú však veľmi vzácne a vy ste mladý a ako uvádzate zdravý muž a tak sa nemusíte obávať, pokiaľ budete mať zdravú životosprávu a životný štýl. U vašich rodičov navyše ide o rozdielne typy rakoviny. Nepíšete či otec fajčil, alebo či nemal chronické zápaly dýchacieho traktu a ako sa mamka vystavovala slnečnému žiareniu a pod, čo by mohlo byť príčinou ich ochorenia. Samozrejme môžete sa ísť informovať k svojmu lekárovi o dostupných preventívnych vyšetreniach, no vo vašom veku je to skôr predčasné. Na vašom mieste by som vsadil na celoživotnú dobrú životosprávu a zdravý životný štýl, ktoré udržiavajú v dobrom stave imunitné a reparačné mechanizmy vášho tela a budú vás chrániť pred negatívnymi vplyvmi vonkajšieho prostredia a výživy. Všety zlozvyky, zdravotné riziká chronické zápalové ochorenia a nesprávna výživa životospráva naopak zvyšujú výskyt získaných (nededičných) onkologických ochorení.