Aká je doba dostavenia menštruácie po doužívaní blistra antikoncepcie?

Aká je doba dostavenia menštruácie po doužívaní blistra antikoncepcie?

Otázka

Aká je doba dostavenia menštruácie po doužívaní blistra antikoncepcie?

Odpoveď

U každej ženy je to individuálne, ale zhruba 3dni je priemer.