Má užívanie Dorsiflexu a Flamexinu 20mg vplyv na kvalitu spermií?

Chcela by som sa opýtať, či užívanie liekov dorsiflex a flamexin 20mg má vplyv na kvalitu spermií u manžela,mám na mysli možné prípadne poškodenie plodu. Manžel tieto lieky dobral zhruba pred 15 dnami a bral ich na bolesť chrbtice zhruba týžden. Pokúšame sa o dieťatko a preto ma zaujíma, ako dlho by prípadne bolo dobré počkať, resp.či je vôbec treba čakať.

Otázka

Má užívanie Dorsiflexu a Flamexinu 20mg vplyv na kvalitu spermií?

Odpoveď

O vplyve týchto liekov na kvalitu ejakulátu neviem, ale o zdravie budúceho plodu sa nemusíte obávať. Vajíčko môže oplodniť iba úplne zdravá, nepoškodená spermia.