Je prenosné ochorenie baktériou Stafiloccocus aurelus-om?

Je prenosné ochorenie baktériou Stafiloccocus aurelus-om? Ak je, akým spôsobom? Slinami, kýchaním, dotýkom alebo ako?

Otázka

Je prenosné ochorenie baktériou Stafiloccocus aurelus-om?

Odpoveď

Baktériu Staph. aureus má občas na sliznici dýchacích ciest prakticky každý človek. Iba za určitých okolností (oslabenie loklálnej alebo celkovej imunity)sa stafylokok môže stať pôvodcom ochorenia.