Časté zmeny nálad

Mojou ťažobou sú prudké zmeny nálad, ktoré by sa dali pripisovať k mojej „vrodenej“ náladovosti. Otázkou je do akej miery sa dá náladovosť považovať za náladovosť? Ak mám opísať intenzitu svojich premien nálad tak by som to opísala ako prudké stúpanie hore a opäť prudko nadol. Niektoré typy nálad ma totálne paralyzujú, nedokážem racionálne uvažovať, dokáže ma rozhodiť každá maličkosť, tak náhle ako sa do zlej nálady dostanem, tak sa dostávam do pozitívnej vďaka nejakej zdanlivo banálnej situácie a lúsknutím prstov je všetko fajn. Takto sa to opakuje v rôznych časových intervaloch. Niekedy sa to mení zopár krát počas dňa, inokedy sa striedajú dni v týždni, či raz do mesiaca prichádza „kolekcia zlých dní“, ktoré si väčšinou odôvodňujem ženským cyklom. Snažím sa eliminovať tieto prívaly športom, či trávenia času v dobrej spoločnosti atď. ale nakoniec ma to zase dobehne. Popravde je to vyčerpávajúce, pretože neviem tieto protichodné emócie skrotiť do jednej primeranej. Samozrejme je to veľmi stručne načrtnuté a možno i nepochopiteľne. Ďalším faktorom je, že som sa s tým nikomu nezverila, považujem to za hlúpe a sebaľútostivé. Poznámka: mám 20 rokov, študentka vysokej školy, k lekárovi chodím len na preventívne prehliadky, žiadne závažne zdravotné problémy nemám.

Otázka

Časté zmeny nálad

Odpoveď

Teším sa, že veci, ktoré sa vás bytostne dotýkajú nenechávate nepovšimnuté, ale snažíte sa ich pochopiť a najmä niečo s tým urobiť. V tomto prípade pociťujete ako svoj problém vašu náladovosť. Je potrebné vedieť, že nálada je relatívne dlhotrvajúci, stály psychický stav , ktorým vyjadrujeme vzťah k sebe samému či dianiu okolo nás a ktorý tvorí kladné alebo záporné emočné pozadie psychiky človeka. Ľudovo sa hovorí o tzv. náladovosti – tak to popisujete aj vy svoje emočné stavy. V tom ako ľudia prežívajú svoje nálady, ale bo či sú, alebo nie sú náladoví je značný rozdiel a vo veľkej miere súvisí s temperamentom človeka. Niektoré temperamenty sú veľmi dynamické – ako napríklad cholerický temperament, iné sú pomerne stabilné menej dynamické napríklad flegmatik. Ak by sme vychádzali z tohto poznania, potom by sme vašu náladovosť mohli pripísať práve tejto charakteristike. To, aký ste temperament, si ľahko môžete zistiť, ak vyhľadáte akékoľvek pracovisko psychológa a podrobíte sa veľmi jednoduchej a rýchlej diagnostike. Tým nechcem povedať, že to tak musí byť a nič sa s tým nedá robiť. Určite na sebe môžete pracovať, najlepšie by ale opäť bolo s pomocou niekoho iného. Najjednoduchším spôsobom by pre vás ale mohla byť taká vlastná sebaanalýza- pokúsili by ste sa vysledovať, aké okolnosti u vás vyvolávajú negatívne emócie, čo všetko tomu predchádza, aká ste vy, čo robíte ináč ako keď máte dobrú náladu. Na základe toho by ste mali vyhýbať sa tomu, čo vedie k zlej nálada a naopak pestovať to, čo je dobré. Obecne by sme mohli povedať, že je to forma sebavýchovy, vlastnej disciplíny a pevnej vôle.