Vyšetrenie syna a diagnostikovanie astmy

Môjmu skoro 6-ročnému synovi na základe spirometrického vyšetrenia diagnostikovali astmu /jediným príznakom, ktorý ma rok a pol nútil navštevovať lekárov bolo celodenné občasné suché pokašliavanie- skôr oddŕhanie- ktoré ORL lekár diagnostikoval ako zatekanie hlienov, neskôr ako zlozvyk- a neustále opakujúce sa rinitídy. Počas tohto obdobia mu bol zistený na imuno-alergol. amulancii imunodeficif /alergiu nemá/ a nasadená liečba Xyzal + Rhinocord. Z vlastnej iniciatívy -keďže ani po roku k zmene stavu nedošlo /imuno vysvetlenie- buduje sa imunita, ORL- vysvetlenie: zlozvyk + dop. adenotómia/ som sa rozhodla pre pneumolog.vyšetrenie. Teraz som danou diagnózou zaskočená. Záver z vyšetrenia: Kašeľ predominantná astma, Krivka prietok - objem v kľude:pokles MEF25, ostatné ventilačné parametre sú v medziach normy, bronchoprovokačný námahový test: bez BHR, bronchodilatačný test s Berodualom 4 vstr.je signifikantný. Bola nám naordidovaná liečba Flixotide 125. Aká je spoľahlivosť spirometrického vyšetrenia? Nie je nutné výsledok vyšetrenia potvrdiť noix testom? Kde na Slovensku sa tento test vykonáva? Je možné diagnostikovať astmu len na základe tohto testu? Aká je prognóza liečenej astmy?

Otázka

Vyšetrenie syna a diagnostikovanie astmy

Odpoveď

Senzitivita jedného spirometrického vyšetrenia nie je vysoká - podľa daktorých štúdií len okolo 5O%. Sekvencia vyšetrení (napr. 4 vyšetrenia realizované v priebehu roku) už má vyššiu senzitivitu. Dôležitá je správna interpretácia. Výsledky vyšetrení v tom znení, ako ste mi ich laicky uviedli, nesvedčia jednoznačne pre astmu - pravdu povediac, na základe vášho opisu sa mi diagnóza astmy javí nepravdepodobná. NIOX by bol vhodným testom, ale má len úlohu významného prvku v diagnostickej mozaike. NIOX testujú na viacerých slovenských pracoviskách (aj na pracoviskách, kde pôsobím). Na základe Vami uvedených údajov - moje vyjadrenie je však limitované možnosťami takéhoto internetového poradenstva a tým, že som nevidel výsledky vyšetrení - sa prikláňam k názoru kolegu ORL. Adenotomia prichádza do úvahy, ak ORL špecialista ich videl a vyhodnotil, že predstavujú významnú prekážku prúdeniu vzduchu pri dýchanní nosom, alebo ak dieťa vynútene po väčšinu času privdychuje ústami, alebo ak dieťa v spánku viacmenej sústavne chrápe,alebo škrípe zubami. Ak niečo z tohto platí a dáte vášmu synovi vykonať adenotomiu, je veľmi pravdepodobné, že jeho problémy sa vytratia.