Embólia pľúc

Mám 45r. v októbri r.2011 po 4 týždňovom pobyte vo Vyšných Hágoch som bol prepustený z nemocničnej liečby s diagnózou embólia pľúc v rozsahu 1,5cm pravej dolnej časti pľúc. Následné hematologické vyšetrenia nepotvrdili vrodenú vadu zrážanlivosti krvi. Po absolvovaní antikoagulačnej liečby a kontrolnom ventilačno - perféznom skene v apríli tohto roku už neboli potvrdené žiadne známky po pľúcnej embólii a dýchacie testy preukázali dostatočnú kapacitu pľúc čo môj posudkový lekár považoval za dôvod nepriznania kompenzácie vo forme čiastočného inv. dôchodku. Po ukončení liečby na hematológii vafarinom a závere internistu momentálne užívam 100mg Anopyrin denne + lieky na hypertenziu. Znepokojuje ma ale, že aj keď je tomu už viac ako rok stále pociťujem mierne rotujúce bolesti v oblasti pravej strany pľúc nezáväzne na mojom dýchaní ani fyzickej záťaži. Prosím vás má táto mierna bolesť permanentne sa objavujúca logický dôvod ?...je možné ju vyliečiť ?...alebo sa mám s tým len jednoducho naučiť žiť?

Otázka

Embólia pľúc

Odpoveď

Prepáčte oneskorenú odpoveď. Už som Vám raz písal, ale odpoveď mi \"spadla\" a potom som bol sám dlhšie chorý a dobiehal som iné resty.Takže dnes ešte raz :-) Pokiaľ ide o postup posudkového lekára, tak ten postupoval správne. Vami opisované pocity (rotujúca bolesť v pravej polovici pľúc) pri normálnych nálezoch vo funkčnom vyšetrení pľúc a pri norm. nálezoch zobrazovacích metód je pravdepodobne len nezávaťným prejavom. Na Vaše upokojenie by ale možno bolo vhodné kardiologické vyšetrenie vrátane holterovského EKG (ak ste medzičasom takéto vyšetrenie neabsolvovali). Ak aj toto vyšetrenie bolo, resp. bude v poriadku, skúste si tie pocity nevšímať.