Nález na chrbtici

Prosím mohli by ste mi popísať nasledujúci nález rtg.chrbtice: ľahko naznačená dextrokonvexna skolioza, s súhlasnou rotáciou tiel stavcov. Deformujúca spondyloza s osteofytmi laterálne, dorzílne, susp.premostujúcimi ventrálne. V bočnej projekcii klinovite zníženie tiel stavcov Th 10 ventrálne, Th12 a susp.Th8,Th9. Je táto diagnóza ešte u 84r. ženy liečiteľná?

Otázka

Nález na chrbtici

Odpoveď

Nuž toto je skôr otázka pre ortopéda, ale pokúsim sa Vám odpovedať: Nález opisuje vybočenie chrbtice do strany (skoli=oza) aj vybočenie chrbtice smerom dopredu (kyfóza). Ide o nález, s ktorým sa u 84ročného človeka v liečbe nedá veľa dosiahnuť, dá sa nanajvýš dosiahnuť spomalenie/zastavenie prehlbvania chorobných zmien - na to sú cvičenia - otázne je, či je v silách 84ročného človeka ich zvládnuť - toto je veľmi individuálne.