Čo je kombinovaná ventilačná porucha?

Pred 2 týždňami mi bola diagnostikovaná bronchopneumonia s reakciou pleury. Včera pri kontrolnom vyšertrení pani doktorka pri posluchu počula chropky, vrzoty na základe RTG zistila zápal bronchiektázie v dolnom pravom laloku. Následne sa rozhodla urobiť spirometriu kde je záver kombinovaná ventilačná porucha. Moja otázka znie: čo je kombinovaná ventilačná porucha? Jedna z dg znie chochp 1 až 2 stupňa. Dýchanie sa zhoršuje. Beriem Seretide 50/50 atrovent,solmucol. Mám 33 rokov.

Otázka

Čo je kombinovaná ventilačná porucha?

Odpoveď

Kombinovaná ventilačná porucha znamené, že spirometrickým vyšetrením sa ukázalo, že - zjednodušene povedné - máte menej výkonné pľúc. Kombinovaná ventilčná porucha má zločku reštrikčnú, čo znamená, - obrazne povedané - zníženie rezerv v \"sporiteľni pľúcneho zdravia\" a má obštrukčnú zložku, ktorá znamená poruchu priechodnosti dýchacích ciest a v jej následku menej efektívne vynakladanú dychovú prácu. Je možné, že sa toto pri liečbe napraví aj do normálu, nakoľko ste mladá žena. Ak ste fajčiarka a prestanete fajčiť, tak šance, že sa veci upravia do normálu sa významne zvýšia, ak ste fajčiarka a budete ňou aj naďalej, tak vám časomnemusia pomôcť ani lieky....