Elektívny mutizmus

Je správne riešenie liečiť 5 a pol ročnému dieťaťu elektívny mutizmus liekmi???

Otázka

Elektívny mutizmus

Odpoveď

Elektívny mutizmus je porucha komunikácie, pri ktorej dieťa nemá poškodený centrálny nervový systém ani orgány reči a aj keď sa veľmi snaží nie je schopné komunikovať so svojím okolím. Je to v prvom rade „strata reči“ podmienená psychicky najmä u detí ktoré sa javia ako úzkostné , precitlivené alebo príliš hanblivé. O elektívnom mutizme hovoríme vtedy, ak súvislá mlčanlivosť trvá dlhšie ako jeden mesiac po adaptácii na nové prostredie. Poruchu je potrebné podchytiť včas, nakoľko práca s mutistickým dieťaťom si vyžaduje veľkú trpezlivosť a trvá často dlhú dobu. Pri liečbe elektívneho mutizmu nie je obvyklé používanie medikamentov. Naopak, vyžaduje sa citlivý trpezlivý terapeutický prístup odborníkov, ktorí majú s liečbou elektívneho mutizmu skúsenosti. Môže ísť o psychológa či špeciálneho pedagóga v škole alebo v špecializovaných pracoviskách. Jednou z najčastejšie používaných metód liečby EM je metóda kreslenia.