Zvýšený cholesterol

Pri preventívnej prehliadke mi zjistili vysoký cholesterol. Jsem fyzioterapeut a mám psychicky i fyzicky náročnou práci, sportuji (bycikel, turistika).

Otázka

Pri preventívnej prehliadke mi zjistili vysoký cholesterol celkový - 7,25 LDL - 4,0 a HDL - 2,70 TG - 0,70 a GLU - 4,2. Mám 51 let, 52 kg, 161 cm, tlak 110/60. V rodine máme zvýšený cholesterol. Jsem fyzioterapeut a mám psychicky i fyzicky náročnou práci, sportuji (bycikel,turistika). Zajímá mne, jestli musím brát léky, když mám tak vysoký HDL?

Odpoveď

Vysoká hladina celkového cholesterolu je skreslená aj zvýšenou hladinou HDL cholesterolu (dúfam že ste nezamenili hodnotu HDL cholesterolu s hodnotou TG). Hladina LDL CHOL je síce vyššia (norma do 3,0), ale vzhľadom na vysoký HDL, nízke TAG, nízku hladinu GLU a pravidelnú fyzickú aktivitu, by som zatiaľ lieky na zníženie cholesterolu neordinoval. Samozrejme je potrebné v strave obmedzovať živočíšne tuky a pravidelne chodiť na preventívne prehliadky.