Šikanovanie 9 ročného syna

Môj deväťročný syn má problém nájsť si svoje miesto v kolektíve ( je tretiak ). Deti (chlapci) sa mu posmievajú, zapárajú do neho, provokujú ho.

Otázka

Môj deväťročný syn má problém nájsť si svoje miesto v kolektíve. Deti (chlapci) sa mu posmievajú, zapárajú do neho, provokujú ho. Syn je introvert, športový antitalent a to provokatérov na ňom priťahuje. Učiteľka aj vychovávateľka striehnu na zlomyseľnosti od spolužiakov, ale ako to už býva, tí si ho nájdu, keď pedagóg nie je v triede. Radili sme mu, aby provokácie a vysmievanie ignoroval, že to provokatérov po čase prestane baviť, no chápem, že sa to vždy nedá. Už sa aj pobil ( v sebaobrane ), niekedy úspešne, no ďalší deň sa do neho pustia v presile. Nemá z toho zatiaľ nejaké traumy, nemôžem povedať, že by sa bál chodiť do školy alebo niečo podobné, no obávam sa, že sa tieto problémy budú stupňovať (už v škôlke bol "fackovacím panákom") a že za chvíľu mu zahodia desiatu do záchoda a roztrhajú zošit atď. Túži po takých veciach ako je tablet, PSP, no minule priznal, že po nich túži najmä pre to, aby spolužiaci nemali další dôvod na posmievanie. Snažili sme sa mu vysvetliť, že takýmito vecami si priateľstvo a rešpekt spolužiakov nezíska. V triede má kamarátku, ktorú má veľmi rád a na ktorú sa vždy teší, no nemá žiadneho dobrého kamaráta, ktorý by sa ho zastal a ochránil ho. Neviem, čo mu máme ako rodičia poradiť - už sme chceli riešiť problém s rodičmi "problémových" spolužiakov, no bojíme sa, aby sme tým synovi ešte viac neuškodili, že bude za žalobabu...rozmýšľame aj nad návštevou psychológa, no syn by to mohol vnímať, že problém je v ňom, resp. že nejako zlyhal.

Odpoveď

Podľa toho, čo som vyrozumel z vašej otázky je váš syn vystavený šikanovaniu v triede. Veľmi presne ste popísali to čo sa v literatúre označuje pojmom "prejavy šikanovania". Správne ste zachytili varovné signály a chcete konať. Vy vlastne aj musíte konať, aby sa prejavy šikanovania nevyostrili do ešte ostrejších spôsobov. A prejavy šikanovania zachytili aj panie učiteľky, no ich intervencie sú zatiaľ, žiaľ, neúspešné. Dobre, že ste nešli za rodičmi detí, ktoré ubližujú vášmu synovi. Čo môžete urobiť ako prvé, a verím, že ste to už aj urobili, je poskytnúť vášmu synovi maximálnu podporu. Mali by ste, najlepšie spolu s manželom, navštíviť triednu učiteľku a riaditeľa školy a spoločne s nimi hľadať najvhodnejšie stratégie, ako túto zamotanú situáciu vyriešiť. Škola sa môže obrátiť o pomoc na odborníkov v psychologických poradniach, ktorí s touto témou pracujú. Nikdy nekonfrontujte syna s "agresormi", toto je v podstate povinnosť školy pracovať s deťmi, ktoré sa "neprimerane" správajú. Po získaní dostatočného množstva dôkazov je potrebné individuálne sa porozprávať s rodičmi dotknutých žiakov. Nie je vhodné, aby sa stretli všetci rodičia spolu. Je potrebné rodičov upozorniť na možné právne následky šikanovania ... tieto konkrétne kroky musí jednoznačne urobiť škola nie vy. O tom, aké kroky škola urobila vám má škola dohodnutým spôsobom informovať. K tejto téme by som vás rád odporučil aj na internetovú stránku www.prevenciasikanovania.sk