Kostné výrastky na krčnom stavci

Napriamená lordoza s blokovým postavením. Intervertebrálne disky s primeranou intezitou signálu, dez známok degenerácie.

Otázka

Minimálne degeneratívne zmeny s incip. osteoproduktívnymi zmenami na telách stavcov C5 - C6. Napriamená lordoza s blokovým postavením. Intervertebrálne disky s primeranou intezitou signálu, dez známok degenerácie. Spinálny kanál je voľný primerane široký, známky hernie disku a inej expanzie nevidno. Známky kompresívnej myelopatie nevidno, miecha s primeranou intezitou signálu. Neuroforaminá a laterálne recessy sú bez významnejšieho zúženia. Štruktúry skeletu bez patolog. zmien. M53. 3 Iná degenerácia medzistav. platničky. Rehab. ukončená 10.12.2013, bolesť zmenšená cca o 50%, ale pri záklone vyžaruje do záhlavia. obj. obmrotácie a úklony term. obm záklon.

Odpoveď

Nález popisuje začínajúce osteoproduktívne zmeny - kostné výrastky - v úrovni 5. a 6. krčného stvaca, zároveň je prítomné vyrovnané zakrivenie (krčná chrbtica je za normálnych okolností zakrivená) a krčné stavce sú zablokované. Nie je prítomné vysunutie medzistavcovej platničky ani zúženie miechového kanála. Doporučujem dlhodobo fyzioterapuetické vedenie, pravidelné cvičenie podľa inštruktáže, vyhýbať sa nadmernej záťaži.