Čaká ma operácia sivého zákalu

Čaká ma operácia sivého zákalu. Pri vyšetrení ma informovali, že budem mať počas operácie implantovanú vnútroočnú šošovku. Existuje len jeden druh, alebo sú medzi šošovkami rozdiely?

Otázka

Dobrý deň, čaká ma operácia sivého zákalu. Pri vyšetrení ma informovali, že budem mať počas operácie implantovanú vnútroočnú šošovku. Existuje len jeden druh, alebo sú medzi šošovkami rozdiely?

Odpoveď

Dobrý deň, šošovky môžeme rozdeľovať podľa viacerých kritérií. Je dôležité rozlišovať z akého materiálu bola vyrobená. Dnes sa stáva zlatým štandartom šošovka z hydrofóbneho akrylátu. Taktiež je dôležitý dizajn šošovky. Pacient by mal mať možnosť výberu tzv. asférickej šošovky, ktorá zabezpečuje lepšiu kontrastnú citlivosť za zlých svetelných podmienok a zvyšuje hĺbku ostrosti videnia. V prípade potreby sú šošovky s tzv . žltým filtrom, u ktorých sa predpokladá lepšia ochrana žltej škvrny na sietnici – miesta najostrejšieho videnia. A v neposlednom rade treba zdôrazniť, že operáciou sa neodstraňuje len sivý zákal, ale máme možnosť odstránenia aj dioptrickej chyby oka. V prípade vylúčenia kontraindikácii je možnosť zaimplantovať multifokálnu šošovku, s ktorou pacient po operácii vidí na všetky vzdialenosti, t.j. na blízko, diaľku aj strednú vzdialenosť.