Expozícia hliníkovým emisiám

Pracujem v jednej zámočníckej firme ,ktorá vyrába výrobky z hliníka. Pri jeho opracovaní (brúsení) vzniká hliníkový prach ,ktorý je po celej hale a voľne lieta vzduchom. Osobne pri brúsení vždy používam respirátor, no v minulosti som ho vôbec nepoužíval. Hrozí mi nejaká pľúcna, alebo iná choroba?

Otázka

Pracujem v jednej zámočníckej firme ,ktorá vyrába výrobky z hliníka. Pri jeho opracovaní (brúsení) vzniká hliníkový prach ,ktorý je po celej hale a voľne lieta vzduchom. Osobne pri brúsení vždy používam respirátor, no v minulosti som ho vôbec nepoužíval. Hrozí mi nejaká pľúcna, alebo iná choroba? Dokážu horné dýchacie cesty tento prach zachytiť, aby sa nedostal až do pľúc?

Odpoveď

Hliník sa prirodzene v živých organizmoch takmer nevyskytuje a nemá nijakú biologickú funkciu. Z prostredia prijatý hliník do zažívacieho traktu sa vylúči močom. Ide o veľmi malé množstvá. Hliník je striebristý mäkký kov s baktericídnymi účinkami a preto sa používa napr. do niektorých tuhých antiperspirantov pre potlačenie pachu v pdpazuší, ale aj v potravinárskom priemysle a inde. Respirátor by mal byť nutnou a dostatočnou ochranou pred vdychovaním brúsneho prachu a preto ho jednoznačne musíte používať. Navyše by mala byť hala vybavená aj odsávaním prachových častíc cez prachové filtre a podobne aj miesto kde sa brúsi hliník. Vdýchnuté pevné prachové častice sa čiastočne zachytávajú na riasinkovom epiteli dýchacieho traktu a s hlienmi sú vykašlávané alebo prehĺtané do tráviaceho traktu a odtiaľ vylučované. Karcinogenita, mutagenita ani vývojové vady vplyvom hliníka neboli dokázané.

Treba si uvedomiť, že brúsny prach ktorý je okolo vás neobsahuje len hliník, ale aj kremičité či iné škodlivé zložky z brúsnych kotúčov a tie môžu byť škodlivejšie pre pľúca než samotný hliník. Preto ochrana pred akýmkoľvek typom prašnosti pri profesionálnej práci je zo zákona nutná a je predpísaná viacerými hygienickými nariadeniami. Preto odteraz používajte všetky ochranné pomôcky a trvajte na vybavení zámočníckej dielne všetkými predpísanými ochrannými zariadeniami nielen pri práci s hliníkom, ale aj s inými kovmi a pri zváraní pred UV žiarením a ozónom a inými spalinami a plynmi a prachom z horúcej prevádzky. Ochorenia pľúc spôsobené nepoužívaním ochranných pomôcok v prašnom prostredí sú bežné a preto sa odteraz prísne chráňte a tak budete môcť pracovať dlhodobo bez zvýšeného rizika vzniku zaprášenia pľúc (pneumokoniózy) a s tým spojených zdravotných následkov.