Pruh a riziko recidívy po operácii

Som dva týždne po klasickej operácii pruhu v oblasti pupka, pri ktorej mi vkladali sieťku. Znovu mám v tej istej oblasti tvrdú hrču. Pýtam sa, či je to normálny stav po operácii, alebo mi hrča sama zmizne?

Otázka

Som dva týždne po klasickej operácii pruhu v oblasti pupka, pri ktorej mi vkladali sieťku. Znovu mám v tej istej oblasti tvrdú hrču. Pýtam sa, či je to normálny stav po operácii, alebo mi hrča sama zmizne? Alebo to môže byť niečo iné?

Odpoveď

Jedna z možností je, že došlo k recidíve, čiže opätovnej svalovej prietrži. Ak po operácii hernie nastanú akékoľvek komplikácie v rane (recidíva, hnisanie), či netypické vyhojovanie v jazve, infekcia a pod., tak treba ísť rýchlo na kontrolu. Nečakajte preto a choďte na oddelenie kde vás operovali, čo najskôr na kontrolu, alebo aspoň zavolajte telefonicky lekára, ktorý vás operoval, popíšte mu jazvu a veľkosť hrčovitého útvaru a poraďte sa s ním. Zvlášť ak je pri operácii použitý cudzorodý materiál (sieťka), môže dôjsť k nejakej komplikácii a treba posúdiť či hrču, ktorú máte, nespôsobilo rozvoľneniu jazvy, svalov či sieťky a treba niečo revidovať, pretože sa zrejme znovu začína vytláčať medzi svalovinu brušný obsah a orgány, ktoré keď budú dlho priškrtené, môže aj odumrieť. Potom môže ísť aj o život. Nenechajte to tak a choďte urýchlene na kontrolu.