Súvisí aseptická nekróza s cukrovkou?

Dcéra je od roku 2000 diabetička na inzulínovom režime, od roku 2007 na inzulínovej pumpe. V septembri zakopla a mala viacpočetnú zlomeninu predpriehlavkovej časti pravej nohy, no v správe sa uvádzala aj predpokladaná aseptická nekróza , ktorá sa mala po odstránení sádry doriešiť.

OtázkaDcéra je od roku 2000 diabetička na inzulínovom režime, od roku 2007 na inzulínovej pumpe. V septembri zakopla a mala viacpočetnú zlomeninu predpriehlavkovej časti pravej nohy, no v správe sa uvádzala aj predpokladaná aseptická nekróza , ktorá sa mala po odstránení sádry doriešiť. Včera sme boli na vyšetrení a podla röntgenového nalezú usúdili, že diagnóza je správna a aseptická nekróza je tam. Nikdy predtým ju noha nebolela, teraz aj po odstránení sádry bolí, no povedali nám , že máme čakať 3 mesiace a potom riešiť operačne. Bol postup lekára správny ? Nedal žiadne lieky. Môže táto choroba súvisieť s cukrovkou?OdpoveďDiagnóza aseptickej nekrózy u diabetikov sa nazýva Charcotova osteoartropatia a predstavuje chronickú diagnózu s neistou prognózou. Nie som ortopéd, takže môj názor na rozhodnutie ohľadom liečby je skôr zo skúseností s našimi pacientmi. V každom prípade sa odporúča niekoľkomesačné kľudové štádium, aby nedošlo k deformácii poškodených kostných častí, čo by mohlo byť nevratné (dlhodobá deformácia a opuch nohy). Následne by malo dôjsť k ohraničeniu zdravých a deštruovaných častí kostných štruktúr so zvážením prípadného chirurgického výkonu. Počas kľudového štádia sa odporúča fixovať nohu v snímateľnej ortéze vyrobenej presne na mieru. Mňa zaujalo to, že po zakopnutí došlo k niekoľkonásobnej fraktúre ... čo je určite neprimeraný mechanizmus k takému rozsahu úrazu. Osobne by som doporučil vyšetrenie aj kostnej hustoty (denzitometria) či nie je v pozadí ešte aj osteopénia / osteoporóza, ktorá by sa prípadne tiež mala liečiť.