Odmietanie liečby - depresia z rakoviny?

Ako postupovať v prípade, že chorý človek odmieta akúkoľvek návštevu ambulancie a ošetrenie lekárom? Ide o ochorenie rakovinou. Chalan (dospelý) absolvoval pár návštev ambulancie. Asi 2 x bol na chemoterapii a viackrát odmieta čokoľvek.

Otázka

Ako postupovať v prípade, že chorý človek odmieta akúkoľvek návštevu ambulancie a ošetrenie lekárom? Ide o ochorenie rakovinou. Chalan (dospelý) absolvoval pár návštev ambulancie. Asi 2 x bol na chemoterapii a viackrát odmieta čokoľvek. Nie je to vinou zlého prístupu zdravotníkov, žiadne prehováranie nepomáha, očividne chradne, upadá. Jeho okolie má snahu mu pomôcť, on však všetko odmieta.

Odpoveď

Je obvyklé u väčšiny ľudí, že aj v prípade ťažko liečiteľných ochorení, akým je napr. aj rakovina, bojujú o život a nestrácajú nádej. Iní z rôznych dôvodov nebojujú, alebo dokonca odmietnu liečbu a odovzdajú sa osudu. Mám osobnú skúsenosť so stovkami chorých na rakovinu či už zo svojej profesionálnej práce, alebo aj v okolí medzi známymi a aj vo vlastnej rodine. Ich prístupy sú veľmi rôzne a okolie najviac vždy prekvapí odmietanie liečby zo strany chorého. Toto odmietanie môže mať rôzne príčiny napr. pacientovi býva veľmi zle chemoterapie a to sa dá pochopiť. Alebo je dosť možné, že si prečítal sám na internete, alebo mu niekto nekompetentný povedal, že jeho typ diagnózy má zlú prognózu a z toho upadol do beznádeje. No neviem či je to tento prípad, lebo ste to neuviedli a možno to ani presne neviete.