Azbest a rakovina?

Chcem Vás poprosiť o radu ako by som mala postupovať a nakoľko ohrozená sa mám cítiť na základe nasledujúcich skutočností. Pri nástupe do novej práce mi bola pridelená kancelária v priestoroch, ktoré sú slabo, takmer vôbec vetrané a celé obklopené azbestom...

Otázka

Chcem Vás poprosiť o radu ako by som mala postupovať a nakoľko ohrozená sa mám cítiť na základe nasledujúcich skutočností. Pri nástupe do novej práce mi bola pridelená kancelária v priestoroch, ktoré sú slabo, takmer vôbec vetrané a celé obklopené azbestom - strecha aj priečky, niektoré priečky boli prekryté tapetou, na chodbe však bola stena poškodená a bolo vidieť azbesto-cementový panel na viacerých miestach. Jednalo sa o starý priestor. Priestor sme si s kolegyňou chceli dať do poriadku tak jeden deň sme tam dosť prášili. Dokopy sme tam sedeli asi tri týždne a po zistení skutočností ohľadne azbestu sme okamžite požiadali o iné priestory.

Bola som preradená o dve poschodia nižšie kde už bola len tehla avšak chodba bola otvorená v celej budove takže ani po preradení priestor s azbestom nebol izolovaný. Tam som strávila asi 13 mesiacov. Toto považujem asi za najdlhšiu expozíciu tomuto materiálu. Aká bola koncentrácia vlákien v tých priestoroch sa už nedozviem, pretože priestory sú toho času rekonštruované. Neskôr keď som si zisťovala informácie o danej problematike som však zistila že tento materiál je obsiahnutý aj v eternite. Naši susedia ho mali všade naokolo a všetci ho odstraňovali svojpomocne, nakoľko sme nevedeli o aký materiál ide neviem zaručiť či boli okná pozatvárané, taktiež autá parkovali pred domom, susedia sú naokolo najbližšie na 5 metrov, spolu išlo o 6 striech.

K tomu všetkému mám ešte jednu skúsenosť - vlastníme byt v ktorom nikto 10 rokov nebýval a po celú túto dobu sme nemali uzavretú stupačku a po tejto dobe sme byt dali do poriadku a bývali v ňom pol roka už s uzavretou stupačkou. Keď si pospájam celý tento čas, ktorý som bola vystavená tomuto materiálu, príde mi to ako veľmi dlhá doba a naozaj sa obávam, že by to mohlo mať nejaký dopad. V mnohých literatúrach sa píše, že nielen ľudia, ktorí ťažili a spracúvali tento materiál postihla choroba. Prosím Vás o vyjadrenie sa k môjmu prípadu, som matka na materskej a veľmi ma zasiahla informácia čo všetko tento materiál spôsobuje. Vo všetkých prípadoch, by som sa zachovala úplne inak, keby som o tomto materiáli mala vedomosť, ale bohužiaľ nemala som a bojím sa, že na to veľmi nepekne doplatím. Ešte by som pridala, že v časoch, o ktorých som písala, som príležitostne fajčila, nie viac ako krabičku týždenne alebo aj menej.

Odpoveď

Hneď na úvod vás môžem ukľudniť, že podozrenie rizikovosti azbestu vo vzťahu k vzniku rakoviny je vysoko nadhodnotené a hlavne pre bežnú bežnú laickú verejnosť, ktorá tu má mnoho nejasností. Azbesty vytvárajú dlhé tenké vláknité štruktúry, ktoré sa štiepajú po dĺžke a vtedy sa môžu zapichnúť v pľúcach a pôsobiť podobne ako ostrý kremičitý prach či iné minerálne prachy spôsobujúce silikózu, alebo tzv. zaprášenie pľúc. Mediálny rozruch okolo azbestu je horší než jeho skutočná nebezpečnosť a súvisí s tým, že bol zaradený do kategórie rizikových látok aj ako karcinogén. Azbest škodí len ak sa dlhodobo dostáva do pľúc pri práci a brúsení azbestových výrobkov a pri nedodržiavaní ochranných pomôcok. Ak bývate pod strešnou krytinou s prímesou azbestu, nedeje sa nič ani ak by sa dostal azbestový prach v malom množstve napr. do tráviaceho traktu. Škodí len v pľúcach a vo veľkom množstve a po dlhej dobe (roky).

V praxi sa to však veľmi často nestáva a za posledné tri desaťročia na našom ústave hygieny bola priznaná len trom ľudom profesijne pracujúcim s azbestom choroba z povolania a aj to boli osoby ktoré fajčili a mali aj iné rizikové faktory. Takže nie je isté akou mierou sa na ich ochorení podieľal práve azbest. Dokonca sa predpokladá v odborných kruhoch, že riziko pri práci a spracovaní azbestu nespôsobuje ani tak samotný azbest, ale pridružená zložka v brúsnych a brúsenych azbestových výrobkoch a materiáloch a tou je napr. kremík (Si), ktorý je tiež potenciálny karcinogén, pretože jeho ostré krištáliky spôsobujú chronický zápal a z neho môže vzniknúť po rokoch silikóza , alebo rakovina pľúc. Samotný Azbest aj Kremík v pevnom stave a vo výrobkoch nikomu neškodia a nič navonok a dookola nevyžarujú čo by mohlo spôsobiť rakovinu (nehorľavé podložky pod varič, pod elektrické zástrčky, strešná krytina a pod.). Škodia len ak sú dlhodobo vdychované vo forme prachu a bez ochrany.

Použili ste odborný termín „vystavená tomuto materiálu“ a tak usudzujem, že trochu rozumiete problematike a že vám je trochu blízka. Byť vystavený či exponovaný nejakej škodlivine znamená jej prienik do organizmu a dlhodobejšie pôsobenie v ňom. V skutočnosti sa azbest fixovaný v stavebných či iných pevných materiáloch nedostáva do organizmu. Sedieť vedľa pevného azbestového výrobku či materiálu teda nepredstavuje žiadne riziko. Ani jeho vlákna obsiahnuté v prachu, ktorý ojedinele vdýchneme tak isto nespôsobia rakovinu, iba ak by ste ho vdychovali denne vo veľkých množstvách napr. pri spracovaní a výrobe azbestových výrobkov. Aj tu však majú pracovníci ochranné pomôcky (respirátory a masky) a pri správnom dodržiavaní ostatných bezpečnostných pravidiel im nič nehrozí.

Takže pokiaľ je azbest napr. na stupačke ako ste uviedli, tak mu nie ste nijako vystavená a nijako vám nepoškodil. Ani to že ste sedeli tri týždne v blízkosti azbestu pevne zakomponovanom v stene vám nijako neuškodilo no a ako som už povedal ani v eternite obsiahnutý azbest vám nemá ako poškodiť a kľudne môžete pod takou strechou ďalej bývať. Iba ak ho budete meniť, tak si zavolajte na výmenu odborníkov a pri výmene a upratovaní sa chráňte respirátormi a príp. maskami, aby ste sa nenadýchala veľa akéhokoľvek prachu.

Verte že denné fajčenie je oveľa škodlivejšie, než riziko z azbestu okolo vás. Ale vy ste už prestali a tak sa ničoho nemusíte obávať. Je dobré, že sa obmedzilo používanie azbestu v takých materiáloch ako sú napr. brzdové doštičky do áut, lebo azbest z nich sa dostával do prachu na uliciach. Ale inak netreba robiť v prítomnosti pevne zakomponovaných azbestových materiálov žiadnú hystériu, pretože nič nikomu nehrozí.