Azofarbivá a aditíva v potravinách a oblečení

Nedávno som videla dokument o používaní rôznych azofarbív a iných škodlivých látok v oblečení,a o ich karcinogénnych účinkoch. Chcela by som sa pre zaujímavosť spýtať, či sú tieto farbivá nebezpečné len pri priamom a dlhodobom kontakte s pokožkou, alebo či je nebezpečné aj to, keď sa len rukami dotýkam takého oblečenia a následne napríklad jedla a podobne

Otázka

Nedávno som videla dokument o používaní rôznych azofarbív a iných škodlivých látok v oblečení,a o ich karcinogénnych účinkoch. Chcela by som sa pre zaujímavosť spýtať, či sú tieto farbivá nebezpečné len pri priamom a dlhodobom kontakte s pokožkou, alebo či je nebezpečné aj to, keď sa len rukami dotýkam takého oblečenia a následne napríklad jedla a podobne.

Odpoveď

Povolené azofarbivá sa používajú nielen pri farbení šatstva, ale predovšetkým ako farbivá v potravinárskom priemysle. Všetky látky pridané (aditíva, z anglického „add“ = pridať) či už do potravín, alebo používané pri výrobe ošatenia, hračiek a pod. sú v prvom rade neprirodzené (cudzorodé) aj keď niektoré z nich sú prírodného charakteru či pôvodu. Aj tieto pôvodne prirodzené aditíva a farbivá sa však nachádzajú v spracovaných potravinárskych výrobkoch už v neprirodzenom množstve či pomere a tak sú ich účinky iné než keď ich prijímame v prirodzenej výžive zo základných potravín. Problémom sú však hlavne rôzne syntetické aditíva a farbivá, ktoré sú nielen cudzorodé, ale pri vyšších množstvách a koncentráciách a nesprávnej aplikácii v potravinárskych produktoch či iných výrobkoch, môžu spôsobovať či už alergické reakcie a rôzne iné zdravotné problémy. Tu patria aj azofarbivá. Treba rozlišovať, že niektoré sú povolené a iné sú zakázané v potravinárskom či spotrebnom priemysle. No aj tie povolené sa musia používať len podľa prísnych noriem. V praxi sa však tieto normy často porušujú.

Ich cudzorodosť a toxicita nie je taká vysoká, aby vám spôsobili otravu či ochorenie po jednom dotyku či krátkodobom požívaní v potrave, alebo hneď po dotyku s farbeným šatstvom. A práve to vedie k podceňovaniu ich škodlivosti z dlhodobého hľadiska a nikto neberie do úvahy kumuláciu cudzorodých aditív zo všetkých zložiek výživy a používaných výrobkov. Preto je všeobecná snaha o obmedzovanie cudzorodých aditív v potravinárskych a iných spotrebných výrobkoch.

Rôzne povolené Azofarbivá sa teda používajú tak v potravinárskom priemysle ako aj pri farbení šatstva. Ich použitie sa síce riadi prísnymi normami, no opakovane sú zisťované v neprimeraných množstvách a formách v mnohých bežných potravinách a výrobkoch a zvlášť v tých falšovaných a neoriginálnych. Farbené šatstvo nižšej kvality či neoriginálne preto pred použitím raz alebo dvakrát dobre vyperte a vypláchajte a až potom noste. No vypraním sa odstráni len časť rôznych chemických láto a azofarbivá, ftaláty či ťažké kovy sú vo výrobku počas celej jeho životnosti. Kvalitné ošatenie je drahšie no je chemicky stabilnejšie a ani pri praní a nosení sa z neho neuvoľňujú rôzne látky v nebezpečnom množstve.

Pokiaľ ide o potraviny, jedzte čo najmenej farbených balených potravinárskych výrobkov a čo najviac prirodzených základných potravín (obilniny, strukoviny, ovocie, zeleninu, čerstvé varené a dusené mäso, prirodzené kvasené, zeleninové, ovocné a mliečne produkty, nefarbené a nedochutené nápoje a minerálky a pod.) a dobrú domácu stravu a nemusíte sa báť prílišných účinkov potravinových aditív a farbív. A nezabúdajte že aj zdravá strava a potraviny bez farbív a aditív, konzumované v neprimeranom množstve, čase a bez dostatku pohybu spôsobuje celý rad vážnych metabolických ochorení a problémov (napr. metabolický syndróm a s ním súvisiace ochorenia).

Karcinogénne účinky zakázaných azofarbív sa tiež neprejavia po jednom kontakte s nimi a ich karcinogenita sa zistila v experimentoch a pri aplikácii v množstve s ktorým sa vy v bežnom živote nikdy nestretnete a preto sa nemusíte obávať. No aj tak treba zo zásady odmietať nielen azofarbivá vo výrobkoch, ale rovnako aj zvýšené používanie všetkých neprirodzených a preto cudorodých a potenciálne škodlivých látok vo všetkých výrobkoch či už ide o potraviny, alebo o spotrebné tovary a výrobky ktoré nás denne obklopujú a ktoré denne používame či konzumujeme. Jednoducho takéto výrobky a tovary bežne a príliš často nekupujme.