Poúrazový frontálny syndróm mozgu

Mám kamarátku, ktorej manžel mal nedávno úraz. Nemá poškodenú miechu, ale má frontálny syndróm mozgu.

Otázka![Poúrazový frontálny syndróm mozgu](https://img.c.zdravie.sk/cache/article/201511/2n6Fm8dvOjeqXqb7Zoen.jpg "Poúrazový frontálny syndróm mozgu") Zdroj foto: Shutterstock.com

Mám kamarátku, ktorej manžel mal nedávno úraz. Nemá poškodenú miechu, ale má frontálny syndróm mozgu. Čítala som, že aj keď človek s touto diagnózou tesne po nehode nevie hýbať nohami a má problém aj používať ruky, je šanca, že sa to zlepší. Čo podľa vás treba robiť, aby sa mu stav zlepšoval? Je niečo fakt zásadné, čo treba robiť vytrvalo, stále a potom je šanca na zlepšenie?

OdpoveďPoúrazový frontálny syndróm si vyžaduje intenzívnu neurologickú starostlivosť, niekedy aj psychologickú, v niektorých prípadoch aj psychiatrickú. Liečebný efekt závisí od rozsahu poškodenia čelného laloku mozgu, od intenzity rehabilitácie a kvalifikovanosti rehabilitačného pracovníka. Rehabilitovať je nutné nielen končatiny, ale treba intenzívne pracovať aj na psychike. V každom prípade je dôležité rodinné zázemie, vytvorenie prostredia, ktoré bude motivujúce a dobrá spolupráca s odborníkmi. Efekt nemožno čakať v krátkom čase, liečba je obyčajne zdĺhavá.