Invalidný dôchodok pre skelrózu multiplex

Mám 22 rokov a už 6 rokov sa liečim na skoliózu multiplex. Moja obvodná Pani doktorka mi poradila, nech si začnem vybavovať inv. dôchodok.

Otázka![invalidita_skleroza_multiplex](https://img.c.zdravie.sk/cache/article/201512/QU4acKMKRMyjFvcDaLZG.jpg "invalidita_skleroza_multiplex") Zdroj foto: Shutterstock.com

Mám 22 rokov a už 6 rokov sa liečim na sklerózu multiplex. Moja obvodná Pani doktorka mi poradila, nech si začnem vybavovať inv. dôchodok. Potrebujem poradiť, ako a s čím mám začať, pretože o tom nič neviem.

OdpoveďJe veľmi dôležité povedať hneď úvodom, že Skleróza multiplex sa v súčasnosti môže pomerne efektívne liečiť a preto ma prekvapuje, že ošetrujúci lekár odporúčal mladej osobe (22 ročnej) požiadať o invaliditu. Skleróza multiplex je síce ochorenie mladých ľudí, ktoré sa najčastejšie vyskytuje medzi 20. a 40. rokom veku, ale zdravotný stav sa zvyčajne zhoršuje pomerne pomaly, dokonca dnes už ochorenie vôbec nemusí viesť k invalidite, najmä ak sa liečba začne v mladosti, na začiatku ochorenia. Veľmi dôležitá je aj životospráva.

Pozitívnym a pomocným faktorom je napr. dostatočný pobyt na čerstvom vzduchu a na slnku, dostatok vitamínu D, a predovšetkým vitamínu D3. Odporúča sa aj vitamín E. Moderná, efektívna liečba je dostupná aj na Slovensku a preto odporúčam riadiť sa predovšetkým odporúčaním neurológa. Predpokladám, že je nasadená moderná liečba v súlade so súčasnými možnosťami. Pretože liečba je finančne náročná, a slovenské zdravotníctvo pokrýva pre pacientov celú liečbu, platí tzv. centralizovaný systém predpisovania liekov a liečba sa musí indikovať na základe presných kritérií.

Táto liečba je dlhodobá, preto pokiaľ ide o možnosť požiadať o invaliditu, je u tak mladého človeka potrebné najprv skúmať, aké povolanie môže vykonávať aj počas liečby tohto ochorenia. To závisí od dosiahnutej úrovne vzdelania, od povolania, ktoré teraz vykonáva, resp. od možnosti doplniť si vzdelanie, resp. rekvalifikovať sa na nové, vhodnejšie zamestnanie. Vhodné je povolanie v teplom, suchom prostredí, fyzicky nie príliš náročné a v nestresovom prostredí. Invalidita je to posledné východisko ku ktorému by mal mladý človek pristúpiť. Postup určí ošetrujúci lekár a následne posudková komisia sociálneho poistenia.