Bolesti chrbta a vysoký tlak mi bránia v práci...

Mám vysoký krvný tlak a bolesti chrbtice, a pre svoje zdravotné ťažkosti nemôžem pracovať naplno. Čo je všetko potrebné na určenie miery invalidity?

Otázka![invalidita_bolest_chrbta_vysoky_tlak](https://img.c.zdravie.sk/cache/article/201512/eEPTomWNEHIDT1bZlRSm.jpg "invalidita_bolest_chrbta_vysoky_tlak") Zdroj foto: Shutterstock.com

Mám vysoký krvný tlak a bolesti chrbtice, a pre svoje zdravotné ťažkosti nemôžem pracovať naplno. Čo je všetko potrebné na určenie miery invalidity?

OdpoveďPriznanie invalidity vykonáva Posudková komisia sociálneho poistenia na základe Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, v znení neskorších predpisov. Občan je uznaný za invalidného pokiaľ miera poklesu jeho schopnosti zárobkovej činnosti v % je 40% a viac (podľa tabuľkovej prílohy č. 4.). Pri poklese o 40% – 70% sa priznáva čiastočná invalidita, pri poklese o 71% a viac sa priznáva plná invalidita.

Pokiaľ ide o Vaše zdravotné problémy, Choroby obehovej sústavy sú v prílohe č.4,

v Kapitole IX. Chorobné zmeny výšky krvného tlaku sa posudzujú podľa oddielu A, položka 10. Závažnosť ochorenia – hypertenzie a komplikácie, s tým súvisiace, musí uviesť odborný lekár.

Choroby chrbtice sa posudzujú podľa kapitoly XV. – Choroby podporného a pohybového aparátu, oddiel E . Dôležité je ortopedické, funkčné vyšetrenie chrbtice a diagnostika, opierajúca sa aj o rtg. vyšetrenie chrbtice. Podľa potreby možno doplniť aj neurologické vyšetrenie.