Autor Prof. MUDr. Janka Jakubíková, CSc.

Profil autora

Prof. MUDr. Janka Jakubíková, CSc.
Prednostka Detskej ORL kliniky LF UK v Bratislave.

Články od autora

Očkovanie proti pneumokokom