Zoznam autorov

Autor nie je lekársky alebo zdravotnícky školený odborník
Autor nie je lekársky alebo zdravotnícky školený odborník
Autor nie je lekársky alebo zdravotnícky školený odborník
Riaditeľka BEMER Ústredia pre SR.
psychologička
Autor nie je lekársky alebo zdravotnícky školený odborník
Psychologička KIT-u (Krízového intervenčného tímu), poskytujúceho obetiam násilia dlhodobú komplexnú pomoc.
Autor nie je lekársky alebo zdravotnícky školený odborník
Autor nie je lekársky alebo zdravotnícky školený odborník
Autor nie je lekársky alebo zdravotnícky školený odborník
Autor nie je lekársky alebo zdravotnícky školený odborník
Slovenský pacient
Zdravotnícky laborant
Autor nie je lekársky alebo zdravotnícky školený odborník
Autor nie je lekársky alebo zdravotnícky školený odborník
Onko magazín - MedMedia.
Autor nie je lekársky alebo zdravotnícky školený odborník
Autor nie je lekársky alebo zdravotnícky školený odborník
zdravotnícky pracovník
Absolventka Karlovej univerzity v Prahe. Do povedomia odbornej i pacientskej verejnosti sa dostala ako manažérka v odbore ošetrovateľstvo. Stála pri zrode nového medicínskeho odboru - geriatria. Spoluzakladala jednu z prvých Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. V roku 2013 bola v prestížnej celoslovenskej súťaži Sestra roka ocenená za celoživotné dielo v ošetrovateľstve. V súčasnosti píše pre viaceré internetové portály so zameraním na podporu zdravia – prevenciu. Propaguje zdravý životný štýl, vrátane racionálneho stravovania.
Autor nie je lekársky alebo zdravotnícky školený odborník