Pankreatitída - Zápal podžalúdkovej žľazy - akútny

Akútna pankreatitída predstavuje akútny zápal podžalúdkovej žľazy, ktorého príčinou je aktivácia enzýmov vnútri pankreasu, s následnou autodigesciou (samonatrávaním) orgánu a okolitých štruktúr, najmä tukového tkaniva.

Akútna pankreatitída je najčastejšie sa vyskytujúce ochorenie pankreasu. Predstavuje akútny zápal podžalúdkovej žľazy, ktorého príčinou je aktivácia enzýmov vnútri pankreasu, s následnou autodigesciou (samonatrávaním) orgánu a okolitých štruktúr, najmä tukového tkaniva. Pritom fukncia podžalúdkovej žľazy zostáva neporušená. Frekvencia tohoto ochorenia sa za posledné roky zvyšuje.

Príčiny vzniku pankreatitídídy

 • uzáver alebo prekážka vo vývodnom systéme pankreasu (vycestované žlčové kamene)
 • infekcia pankreasu (hepatitída, mums, salmonela)
 • úraz
 • lieky (glukokortikoidy, cytostatiká, imunosupresíva)
 • alkohol
 • potrava
 • reflux (návrat) žlče do vývodného systému pankreasu
 • prípadne idiopatická (z neznámej príčiny)

Príznaky pankreatitídídy

 • prudká bolesť brucha (nepretržitá), môže vyžarovať do chrbta a pod rebrové oblúky, prípadne bolesť celého brucha
 • pocit na vracanie, vracanie
 • začervenanie v tvári
 • zvýšená teplota
 • tachykardia (zrýchlený pulz)
 • pocit plného žalúdka a brucha
 • zastavenie vetrov
 • grganie
 • šokový stav

Diagnostika pankreatitídídy

Medzi základné diagnostické postupy patrí anamnéza a klinické vyšetrenie doplnené laboratórnym nálezom a zobrazovacími metódami. V klinickom náleze je brucho palpačne citlivé, zo začiatku je brušná stena mierne napätá. Časté sú znaky subileózneho stavu (pripomínajúce črevnú nepriechodnosť). Pri počúvaní fonendoskopom znížená črevná peristaltika a zrýchlený pulz. Z laboratórnych vyšetrení má význam dôkaz zvýšenej aktivity pankreatických enzýmov v krvi a v moči, hlavne pankreatická amyláza. Ďalej pankreatická lipáza, elektrolyty, sérové kalcium, zvýšený počet leukocytov, zvýšená močovina, kreatinín, pokles albumínov, prípadne zvýšenie ALT, AST, GMT a ALP. Zo zobrazovacích metód sa využíva rontgen, sonografia, CT alebo MR.

Liečba pankreatitídídy

 • starostlivosť o funkčný pokoj pankreasu (vylúčime podnety, ktoré provokujú pankreatickú sekréciu, t.z. zakážeme prívod tekutín a potravy per os, cez ústa, tlmíme pankreatickú a žalúdočnú sekréciu)
 • opatrenia proti šoku (tlmenie bolesti, náhrada tekutín a elektrolytov)
 • antibiotiká
 • podávanie potravy parenterálne (do žily), 4 - 10 dní
 • endoskopická liečba, chirurgická liečba
 • liečba lokálnych a celkových komplikácii
 • obmedzenie konzumácie alkoholu, kofeínu, zníženie tukov v potrave