Cukrovka (diabetes mellitus)

Cukrovka je chronický metabolický syndróm, ktorého hlavným znakom je intolerancia glukózy.

diabet3.jpg Zdroj foto: Shutterstock.com

Základnou charakteristikou je absolútny alebo relatívny nedostatok inzulínu, inzulínová rezistencia, prípadne aj oboje, ktoré navodzujú v organizme stav hyperglykémie (zvýšené množstvo glukózy v krvi).

Tá v organizme pôsobí nielen na metabolizmus cukrov ale aj tukov a bielkovín. Tento stav sa časom prejaví v podobe cievnych komplikácii s vývojom špecifických degeneratívnych ochorení na jednotlivých orgánoch organizmu. Rozlišujeme dve hlavné skupiny cukrovky: typ I (DM 1) - inzulín-dependentný a typ II (DM 2) - non-inzulín dependentný .

Príčiny vzniku

Cukrovka typu I: najčastejšie postihuje deti a mladších dospelých, ale môže sa zjaviť v každom veku.

 • genetická predispozícia
 • predisponujúce faktory neurčitej povahy
 • autoimunitná deštrukcia ?- buniek pankreasu

Cukrovka typu II: zjavuje sa obyčajne po 3O. roku života

 • genetická predispozícia
 • porušená funkcia ?- buniek pankreasu
 • znížená citlivosť tkanív (pečene, svalov, tukového tkaniva)
 • obezita
 • znížená fyzická aktivita
 • lieky (deštrukcia pankreasu, inhibícia sekrécie inzulínu)
 • poruchy elektrolytov (znížený draslík, horčík)
 • inzulínová rezistencia (infekcie, úrazy, lieky, zápaly, stres, protilátky proti inzulínu, proti inzulínovému receptoru, ...)

Príznaky

Cukrovka typu I:

 • nadmerný, neprimeraný smäd (polydipsia)
 • časté a objemné močenie (polyúria)
 • dehydratácia (strata vody z organizmu)
 • výrazný úbytok telesnej hmotnosti

Cukrovka typu II:

 • smäd
 • časté močenie
 • dehydratácia
 • u žien časté infekcie vyvolané kvasinkami
 • niekedy bez symptómov

Diagnostika

Cukrovka sa diagnostikuje tak, že sa začína dobratím anamnézy a klinickým obrazom. Základným vyšetrením je stanovenie glykémie odberom krvi so stanovením hladiny glukózy v krvi (glukóza viac ako 7 mmol|l nalačno), prípadne orálny glukózovo tolerančný test (viac ako 11,1 mmol|l kedykoľvek počas dňa, nezávisle od jedla).

Dôležitým testom pre periodické hodnotenie glykemickej kontroly je meranie glykovaného hemoglobínu, ktorý sa robí každé 2-3 mesiace a získané výsledky by sa mali použiť na úpravu liečby. Ďalej sa stanovujú ketolátky v krvi a moči, hodnoty inzulínu, C-peptidu, prípadne vyšetrenia komplikácii cukrovky - očné, neurologické, vyšetrenie ciev dolných končatín - sonografia, artériografia ciev dolných končatín.

diabet2.jpg Zdroj foto: Shutterstock.com

Liečba

 • odstrániť bezprostredné dôsledky nedostatku inzulínu (polyúria, polydipsia)
 • zastaviť rozvoj a zmierniť komplikácie
 • stravovacie návyky - vyhýbať sa koncentrovaným cukrom ako dezerty, džúsy, nápoje s vysokým obsahom cukru
 • fyzická aktivita
 • medikamentózna:
 • DM I - podkožná aplikácia inzulínu celoživotne
 • DM II - antidiabetiká (sulfonylureové, biguanidy), prípadne podávanie inzulínu podkožne alebo kombinovaná liečba
 • pravidelná kontrola

Komplikácie

Akútne:

 • život ohrozujúca diabetická ketoacidóza až kóma pri hyperglykémii (zvýšená hladina glukózy v krvi)
 • hypoglykémia (znížená hladina glukózy v krvi)

Chronické:

 • kardiovaskulárne - ateroskleróza (kôrnatenie ciev)
 • diabetická retinopatia - poškodenie sietnice oka vedúce až ku slepote
 • zvýšené riziko katarakty (šedého zákalu), glaukómu (zelený zákal)
 • diabetická nefropatia - poškodenie obličiek
 • diabetická neuropatia - poškodenie periférneho nervového.

Komunita diabetes - cukrovka