Enuréza

Enuréza je opakované pomočovanie sa dieťaťa staršieho ako 5 rokov, kedy by už malo vedieť ovládať svoj močový mechúr.

Enuréza je opakované pomočovanie sa dieťaťa staršieho ako 5 rokov, kedy by už malo vedieť ovládať svoj močový mechúr. Rozlišujeme organickú enurézu (vzniká na základe poruchy vo vylučovacích orgánoch) a neorganickú enurézu (vzniká na psychickom podklade).

Príznaky enurézy

 • pomočovanie dieťaťa staršieho ako 5 rokov, častejšie ako 2 krát do mesiaca

Príčiny vzniku enurézy

 • dedičnosť
 • stres - sťahovanie, konflikty v rodine, narodenie súrodenca,.atď.
 • príliš skoré nútenie dieťaťa chodiť na nočník sa môže prejaviť neskôr takouto poruchou
 • poruchy na úrovni močového mechúra a jeho inervácie
 • poškodenia na úrovni miechy
 • cukrovka

Diagnostika enurézy

 • vyšetrenie moča a močových orgánov na dôkaz, resp. vylúčenie organickej poruchy
 • EEG vyšetrenie

Liečba enurézy

Enuréza sa väčšinou časom upraví sama. Nasledovné metódy môžu pomôcť:

 • Odmeňovanie dieťaťa za vopred dohodnutý počet dní bez pomočenia
 • Nepiť pred spaním
 • Budiť dieťa v noci, aby išlo na WC alebo použitie budiacich aparátov, ktoré začnú zvoniť, keď sa dieťa pomočí
 • Start-stop technika - dieťa cielene prerušuje prúd moča
 • Možné je aj podávanie liekov - imipramin, adiuretín.