Zlomeniny (fraktúry)

Takéto ťažkosti sú väčšinou spôsobené zlomením kosti, ale môže byť spôsobená aj zlomením chrupavky. Prejavujú sa bolesťou, deformáciou v mieste zlomeniny a stratou pohyblivosti poškodenej časti tela.

Zdroj foto: Shutterstock.com

Zlomeniny majú 5 znakov:

 • Lokalizovaná bolesť, citlivosť v mieste zlomeniny (bolesť v presnom bode zlomeniny)

 • Opuch

 • Krvácanie do kože v oblasti zlomeniny

 • Krepitácia (praskavý zvuk počuteľný pri pohybe)

 • Porucha funkcie

 • Na rtg snímku je zlomenina zvyčajne viditeľná, aj keď veľmi malé zlomeniny nemusia byť viditeľné. Pre diagnostikovanie skrytej zlomeniny (okultná zlomenina) sa rentgent zopakuje o niekoľko dní až týždňov a toto vyšetrenie ukáže líniu fraktúry, pretože kosť začne zrastať.

 • Skrytá zlomenina je predmetom obáv, lebo chýbajú príznaky zlomeniny.

 • Fragmenty kosti sa môžu do seba silou zranenia zasunúť, pri čom nebude vidieť líniu fraktúry.

 • Zlomeniny chrupaviek sú viditeľné veľmi ťažko (najmä ak sa týkajú len chrupaviek a nie sú spojené so zlomeninou kosti)

Príznaky zlomeniny

Bolesť a deformácie v mieste zlomeniny, strata pohyblivosti poškodenej časti tela.

Príčiny vzniku zlomeniny

 • Fraktúry sú obyčajne najočakávanejšie zranenia.
 • Môžu vzniknúť spontánne - bývajú spôsobené chorobou a nazývajú sa patologické fraktúry. Môžu vznikať demineralizáciou kostí a stratou iných dôležitých substancií alebo vznikom cýst a iných útvarov v kostnom tkanive. Patologické zlomeniny často vznikajú v miestach nadmerného zaťaženia kosti. U detí môžu byť prejavom rozvíjajúceho sa ochorenia.

Diagnostika zlomeniny

 • rtg postihnutej časti tela

Rizikové faktory zlomeniny

 • Športovci, hlavne atléti
 • Manuálna práca
 • Choroby kostí – napr. malé benígne cysty spôsobujúce patologické zlomeniny u detí

Liečba zlomeniny

 • Fraktúra znamená rozštiepenie alebo oddelenie časti kosti v mieste zranenia. Spôsobuje deformácie a fragmenty môžu byť nesprávne orientované. Liečba spočíva v usporiadaní kostí do fyziologickej polohy s následnou fixáciou (sadra, extenzia).
 • Pri niektorých zlomeninách, kde sa deformácie nedajú napraviť (napr. pri zlomenine palca na nohe, sa používajú jednoduché metódy uloženia fragmentu na správne miesto. "Buddy-taping," je jedna z metód, pri ktorej je zlomený prst priputaný (ťahaný) páskou k susednému prstu. To však nebráni pohybu, iba ho limituje.
 • Niekedy je nutný chirurgický zásah

Komplikácie zlomeniny

 • Komplikácie sú spôsobené neliečením alebo oddialením liečby
 • Deformácie
 • Infekcie