Nepriehľadnosť, nejasnosť očnej rohovky

Nepriehľadnosť očnej rohovky spôsobuje prítomnosť jazvy, škvrny, sekundárne vznikajúcej po poranení alebo vyvolané infekciou - herpes vírus.

Nepriehľadnosť očnej rohovky spôsobuje prítomnosť jazvy, škvrny, sekundárne vznikajúcej po poranení alebo vyvolané infekciou - herpes vírus.

Rohovka je číre priehľadné tkanivo oka, ktoré umožňuje svetlu prejsť do vnútorných očných štruktúr (sietnice), ako aj ich zaostrenie, a tým zabezpečenie videnia.

Príznaky nepriehľadnosti očnej rohovky --------------------------------------
  • porucha videnia
  • strata videnia

Diagnostika nepriehľadnosti očnej rohovky

  • anamnéza
  • klinické vyšetrenie
  • očné vyšetrenie

Liečba nepriehľadnosti očnej rohovky

  • chirurgická metóda odstránenia postihnutej rohovky
  • PTK – fototerapeutická keratotómia – použitie lasera
  • transplantácia rohovky - keratoplastika