Pľúcny absces

Pľúcny absces je dutina vytvorená hnisavou nekrózou pľúcneho tkaniva následkom hnisavej infekcie.

Pľúcny absces je dutina vytvorená hnisavou nekrózou pľúcneho tkaniva následkom hnisavej infekcie.

 • Primárny absces vzniká v predtým zdravom pľúcnom tkanive
 • Vznik sekundárneho abscesu nadväzuje na predchádzajúce pľúcne ochorenie
 • Mnohopočetné abscesy vzikajú krvným rozsevom
 • Vyššie riziko je u alkoholikov, narkomanov, u osôb s cukrovkou nádorovými ochoreniami, imunodeficientnými stavmi

Príznaky pľúcneho abscesu

 • Horúčka
 • Kašeľ a vykašliavanie spúta s hnilobným zápachom
 • Ťažkosti pri dýchaní
 • Dýchavičnosť
 • Únava
 • Chudnutie a celkové neprospievanie

Diagnostika pľúcneho abscesu

 • Rtg hrudníka
 • CT hrudníka
 • Thoracocentéza
 • Pri nejasnej diagnóze biopsia a vyšetrenie odobratej vzorky

Liečba pľúcneho abscesu

 • Podávajú sa antibiotiká – podľa citlivosti – intravenózne.