Klein – Levinov syndróm

Klein – Levinov syndróm sú nekontrolovateľné záchvaty spánku ktoré trvajú viac než dva dni.

Klein – Levinov syndróm patrí medzi veľmi zriedkavé ochorenia. Najčastejšie postihuje mladých mužov. Charakteristické sú nekontrovateľné záchvaty spánku, ktoré trvajú dlhšie ako dva dni. Po skončení záchvatu nasledujú ďalšie príznaky- hypersexualita, nadmerný hlad, zmätenosť a nespokojnosť z prebudenia. Záchvaty sa opakujú 3 až 4-krát za rok.

Pacienti udávajú úraz hlavy v minulosti. Syndróm spontánne ustupuje okolo 40. roku života.