Menštruačné bolesti

Menštruačné bolesti – dysmenorea začínajú na začiatku pravidelného mesačného krvácania, menštruácie, a môžu pretrvávať počas jej trvania.

Menštruačné bolesti – dysmenorea začínajú na začiatku pravidelného mesačného krvácania, menštruácie, a môžu pretrvávať počas jej trvania. Je veľmi častým nálezom a postihuje 50-75% žien po puberte. Ak sa bolesti vyskytujú len počas normálneho menštruačného cyklu a nie sú príznakom iného ochorenia, označuje sa ako primárna dysmenorea.

Najčastejšie je spôsobená dlhotrvajúcou kontrakciou maternice. Sekundárna dysmenorea sprevádza iné ochorenia ako sú zápaly orgánov v panve ( maternica, vaječníky, vajcovod, pošva), nádory maternice, zúženie krčku maternice, zrasty alebo jazvy v pánvovej dutine. Riziko stúpa pri sexuálne prenosných ochoreniach, operáciách a zákrokoch v brušnej dutine, prípadne umelé prerušenie tehotenstva.

Príznaky menštruačnej bolesti

 • primárna dysmenorea:
 • bolesť pred alebo počas menštruácie
 • pocit na vracanie
 • bolesti hlavy
 • zmeny v emocionálnej sfére
 • hnačka alebo zmeny pohyblivosti čriev
 • sekundárna dysmenorea:
 • bolesť pred alebo počas menštruácie
 • bolesť je prítomná počas celého trvania menštruácie
 • horúčka, ak je prítomná infekcia
 • pocit na vracanie, vracanie
 • abnormálne krvácanie

Diagnostika menštruačnej bolesti

1. primárna dysmenorea:

 • anamnéza
 • gynekologické vyšetrenie
 • vyšetrenie krvi pre stanovenie abnormalít v hormónoch alebo stanovenie tehotnosti

2. sekundárna dysmenorea:

 • ako pri primárnej dysmenorei
 • diagnózu potvrdzuje odber tkaniva z maternice
 • ultrazvuk brucha a panvy
 • laparoskopia – vyšetrenie pomocou kamery zavedenej do brucha počas anestézie, ktorá pomáha lekárom nazrieť do dutiny brušnej

Liečba menštruačnej bolesti

Liečba závisí od vyvolávajúcej príčiny.