Wernického encefalopatia

Wernického encefalopatia je ochorenie postihujúce mozog. Príčinou je nedostatočné množstvo vitamínu B1 (tiamínu).

Wernického encefalopatia je ochorenie postihujúce mozog. Príčinou je nedostatočné množstvo vitamínu B1 (tiamínu). Tiamín je nevyhnutný pre normálnu funkciu mozgu. Toto ochorenie postihuje najmä alkoholikov.

Príznaky Wernického encefalopatie

Charakteristickými príznakmi sú zmätenosť, problémy s chôdzou, podvýživa, tras, svalová atrofia, suchá koža, poruchy reči, sťažené prehĺtanie, parestézie a dvojité videnie.

DiagnotikaWernického encefalopatie

Diagnóza sa stanoví na základe sledovania stavu pacienta po užívaní vitamínu B1. Laboratórnym vyšetrením krvi a moča je možné stanoviť množstvo vitamínu B1 v organizme.

Liečba Wernického encefalopatie

  • intravenózne podávanie vitamínu B1 počas niekoľkých dní, neskôr sa užíva orálne.