Diabetické zmeny šošovky

Diabetické zmeny šošovky spôsobujú zahmlené videnie až slepotu.

Šošovka oka je štruktúrou, ktorá je priepustná pre tekutiny. Pri vysokej hladine glukózy v krvi dochádza k prestupu tekutiny z tkanív a teda aj zo šošovky. Šošovka sa tým zmenšuje. Ak nie je glykémia (hladina glukózy v krvi) pravidelne sledovaná a diabetes kompenzovaný, dochádza k veľkým výkyvom hodnôt glukózy v krvi. To vedie ku zmenám objemu tekutiny v šošovke, mení sa veľkosť šošovky (prestupom tekutiny do okolia sa zmenšuje, v opačnom prípade sa zväčšuje), čo sa prejaví zahmleným videním.

Príznaky

  • Zahmlené videnie, ktoré varíruje v závislosti od hladín glukózy v krvi.

Liečba

  • Sledovanie glykémie a liečba diabetes mellitus.