Kaposiho sarkóm

>Kaposiho sarkóm predstavuje nádorové ochorenie kože vyznačujúce sa pomalým rastom.

Kaposiho sarkóm predstavuje nádorové ochorenie kože vyznačujúce sa pomalým rastom. Má niekoľko foriem a môže postihovať rôzne časti ľudského organizmu. U ľudí s ochorením AIDS prebieha ochorenie výraznejšie, agresívnejšie. Predpokladá sa, že u tejto skupiny ľudí sa prenáša kofaktor, ktorý zvyšuje pravdepodobnosť rozvinutia Kaposiho sarkómu.

Príznaky kaposiho sarkómu

 • Fialové, tmavé fľaky alebo uzly na koži alebo slizniciach.
 • Pri postihnutí pľúc problémy s dýchaním, vykašliavanie krvi.
 • Vracanie krvi alebo krv v stolici pri postihnutí tráviaceho systému.
 • Žlté sfarbenie kože a očí pri postihnutí žlčového systému.

Diagnostika kaposiho sarkómu

 • Anamnéza.
 • Klinické vyšetrenie.
 • Odber tkaniva (biopsia) z kožných lézií.
 • Bronchoskopia.
 • Rontgen hrudníka.
 • Endoskopia, kolonoskopia.

Liečba kaposiho sarkómu

 • Nevyžaduje liečbu v prípade menej agresívneho priebehu.
 • Chemoterapia (vinblastín, bleomycín, doxorubicín,…).
 • Liečba miestnych lézií – laseroterapia, kryoterapia, injekcie.
 • Rádioterapia pri postihnutí pľúc.
 • Imunoterapia.