Subarachnoidálne krvácanie

Subarachnoidálne krvácanie predstavuje krvácanie do subarachnoidálneho priestoru. Je to priestor medzi mozgom a jemnou blanou pokrývajúcou mozog- arachnoideou (pavúčnicou).

Subarachnoidálne krvácanie predstavuje krvácanie do subarachnoidálneho priestoru. Je to priestor medzi mozgom a jemnou blanou pokrývajúcou mozog- arachnoideou (pavúčnicou). Krvácanie do tohto priestoru vzniká pri poškodení mozgu, najčastejšie prasknutie vydutiny v mozgu ( aneuryzmy), v dôsledku cievnej malformácie (vrodenej poruchy ciev) alebo následkom ruptúry aterosklerózou postihnutých ciev. Vzniká náhle a môže preniknúť do mozgového tkaniva, komorového systému s následným ovplyvnením jednotlivých štruktúr mozgu.

Príznaky subarachnoidálného krvácania

 • náhla prudká bolesť hlavy, označovaná často ako úder hromu
 • pocit na vracanie, vracanie
 • porucha vedomia
 • zmätok alebo podráždenosť, precitlivenosť
 • kóma – hlboká porucha vedomia

Diagnostika subarachnoidálného krvácania

 • anamnéza
 • klinické vyšetrenie – príznaky dráždenia mozgových blán, paralýza, opozícia šije
 • CT, MR vyšetrenie na dôkaz krvácania
 • lumbálna punkcia - odber mozgovomiechového moku, prítomnosť krvácania, xantochrómia
 • angiografia mozgu – s využitým kontrastnej látky a rtg lúčov umožní stanoviť miesto krvácania

Liečba subarachnoidálného krvácania

 • kľud na lôžku, vyhýbanie sa námahe a zaťažovaniu
 • Nimodipín na prevenciu kŕčov ciev
 • tlmenie bolesti – analgetiká
 • v prípade zvýšenia krvného tlaku – lieky na znižovanie krvného tlaku
 • pri objavení sa epileptických záchvatov - Fenytoín
 • chirurgická liečba – úprava trhliny vydutiny mozgu alebo cievnej malformácie

Textová Inzercia

Kniha Uzemneni
VIDEJKO ako sa ZBAVIŤ VÍROV a BAKTÉRIÍ

MUDr. Andrea Steinerová - frekvenčná terapia - Liečba budúcnosti

Kniha Uzemneni
NAJLEPŠIE VIDEJKO AKO SI ZLEPŠIT ZDRAVIE

UZEMNENIE - zdraviu prospešný objav všetkých dôb. NAČERPEJTE ENERIGIU A SILU ZEME.