Osteoporóza

Osteoporóza znamená patologické zmeny kostí, pre ktoré je charakteristické ubúdanie kostnej hmoty a zmeny štruktúry kosti, čo sa prejaví zvýšeným rizikom zlomenín, najčastejšie ide o zlomeniny krčka stehnovej kosti.

Osteoporóza znamená patologické zmeny kostí, pre ktoré je charakteristické ubúdanie kostnej hmoty a zmeny štruktúry kosti, čo sa prejaví zvýšeným rizikom zlomenín, najčastejšie ide o zlomeniny krčka stehnovej kosti. Môže vznikať normálnym starnutím (primárna osteoporóza) alebo vplyvom niektorých ochorení (sekundárna osteoporóza). Výskyt tohto ochorenia (Osteoporóza) každoročne stúpa, dáva sa do súvislosti so starnutím populácie so zmenou životného štýlu.

Príznaky osteoporózy

 • Najčastejšie nebývajú žiadne
 • Bolesti chrbta
 • Skrátenie dĺžky tela (výšky)
 • Zlomeniny už pri malom udretí

Príčiny vzniku osteoporózy

 • Starnutie - Množstvo kostnej hmoty závisí do pomeru novotvorby a odbúravania kosti. Maximálne množstvo kostnej hmoty je okolo 20. roku života (vplyv pohlavia, genetických faktorov, rasy, atdˇ.) Po 5-10 ročnej stabilizácii dochádza k pomalému ubúdaniu kostnej hmoty. Znížené množstvo estrogénov u žien po menopauze sa podieľa na úbytku kostnej hmoty.
 • Dedičnosť - nižšia, štíhlejšia postava, kaukazský alebo ázijský pôvod zvyšuje riziko osteoporózy. Dedičnosť je aj dôvod, prečo sa tento stav vyvíja v rôznom veku.
 • Výživa a životný štýl - nedostatočná výživa, chudnutie, nízky príjem vápnika, alkohol, fajčenie, nesprávny životný štýl zvyšujú riziko osteoporózy.
 • Lieky a iné ochorenia - dlhodobé užívanie steroidov, hypotyreóza, hyperparatyreóza, anorexia nervosa, Cushingov syndróm, cukrovka, reumatické ochorenia, nádory.

Diagnostika osteoporózy

 • Nástup menopauzy a jej liečba
 • Telesné vyšetrenie - zmena výšky, hrb
 • Laboratórne vyšetrenia - hladina vápnika a fosfátov v krvi, hladia vápnika v moči, pečeňové testy, kreatinín, stanovenie hladiny niektorých hormónov v krvi (parathormón, gonadotropíny, kortizol,...) ak ide o sekundárnu osteoporózu
 • Rádiogrammetria - hodnotí kostnú hustotu
 • Denzitometria - je založená na princípe ultrazvuku, odnotí úbytok kostnej hmoty na rôznych miestach tela
 • Rtg vyšetrenie kostí
 • Dvojitá rtg absorpciometria (DXA) a jednoduchá rtg absorpciometria (SXA) - určujú kostný minerál meraním absorpcie rtg žiarenia

Liečba osteoporózy

Keďže stratenú kostnú hmotu nie je možné nahradiť, dôraz sa kladie na prevenciu. Odporúča sa pravidelný pohyb, najmä plávanie a gymnastika. Dostatočný príjem vápnika a vitamínu D, C, K, bielkovín, fosfátu a horčíka v potrave.

Farmakologická liečba zahŕňa podávanie:

 • Estrogénov
 • Vápnikových prípravkov a vitamínu D
 • Kalcitonínu
 • Bifosfonátov
 • Anabolické steroidy